Публікація:
Дослідження детектора іонізуючого випромінювання для космічних досліджень

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2019

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Харьківський національний університет радіоелектроніки

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Розглянуто методи та засоби реєстрації космічного випромінювання, сучасні напрямки підвищення ефективності систем реєстрації, зокрема використання детекторів CALET, ALICE, DESI. У якості чутливого елемента детектора використовується твердий розчин CdZnTe. Розраховані шумові характеристики детектора, проаналізовані фактори впливу на рівень шумів, запропоновано варіанти зменшення шумів приладу.

Опис

Атестаційна робота магістра

Ключові слова

детектор, спектр

Бібліографічний опис

Сироїд В. С. Дослідження детектора іонізуючого випромінювання для космічних досліджень: автореферат атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 171 «Електроніка» / В.С. Сироїд ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2019. – 73 с.

DOI