Публікація:
Модель прогнозування облікової ставки Національного банку України

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2019

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Об’єктом дослідження є механізм впливу макроекономічних показників на облікову ставку Національного банку України. Метою є розробка моделі прогнозу облікової ставки Національного банку України, що буде враховувати вплив макроекономічних чинників на облікову ставку. Було розроблено модель прогнозування облікової ставки Національного банку України, що враховує макроекономічні чинники – рівень безробіття, дефіцит державного бюджету, індекс споживчих цін. Дана модель призначена для визначення розміру облікової ставки у короткостроковому майбутньому періоді. Було побудовано рівняння регресії, що дає змогу прогнозувати середньорічне значення облікової ставки Національного банку України на основі прогнозованих показників індексу споживчих цін, рівня безробіття та індексу фінансування державного бюджету. Також було розроблено прогноз середньорічної облікової ставки Національного банку України на 2020 рік. Прогнозне значення складає 16,2 %, що співпадає з траєкторією довірчого інтервалу прогнозу облікової ставки Національного банку України станом на третій квартал 2019 року.

Опис

Ключові слова

облікова ставка, монетарна політика, макроекономічний показник, моделювання, discount rate, monetary policy, macroeconomic indicator, modeling

Бібліографічний опис

Москавцова К. О. Модель прогнозування облікової ставки Національного банку України : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 051 Економіка / К. О. Москавцова ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, кафедра економічної кібернетики та управління економічною безпекою. – Харків, 2019. – 97 с.

DOI