Публікація:
Дослідження шляхів автоматизації перевірки виконання практичних завдань в локальному віртуальному оточенні користувача. Розробка API

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2024

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Мета роботи – автоматизація перевірки виконання практичних завдань, у локальному середовищі учня. Сучасний світ стикається з численними викликами, одним із найбільших з яких є необхідність впровадження ефективних форм та засобів віддаленого навчання. Але це питання тягне за собою численні проблеми, такі як низька співпраця між студентами і викладачами, важкість відслідковування академічного прогресу і необхідність забезпечити доступність матеріалів. Для вирішення проблем віддаленого навчання і забезпечення ефективної освіти, використання систем управління навчанням стає критично важливим питанням.

Опис

Ключові слова

розробка API, віртуальне оточення користувача, виконання практичних завдань

Бібліографічний опис

Таран М. В. Дослідження шляхів автоматизації перевірки виконання практичних завдань в локальному віртуальному оточенні користувача. Розробка API : пояснювальна записка до кваліфікаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 172 «Телекомунікації та радіотехніка» / М. В. Таран ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2024. – 55 с.

DOI