Публікація:
Багатодіапазонні коаксіально-рупорні антени з частковим діелектричним заповненням

dc.contributor.authorОвсяник, Ю. А.
dc.date.accessioned2016-06-16T07:51:59Z
dc.date.available2016-06-16T07:51:59Z
dc.date.issued2014
dc.description.abstractВ результаті виконаних дисертаційних досліджень вирішено актуальну науко во-прикладну задачу створення багатодіапазонних широкосмугових gоляризаційно-інваріантних опромінювачів дзеркальних антен з низьким рівнем кросполяризацій ного випромінювання шляхом введення у гладкостінний коаксіальний рупор тришарового діелектричного заповнення, що дозволило зменшити рівень кросполяриза ційного випромінювання на 10 – 12 дБ, забезпечити вісесиметричність, сталість ши рини головного пелюстка діаграми спрямованості та суміщення фазових центрів у значно рознесених робочих діапазонах частот. У теоретичній частині матричним методом узгодження полів власних хвиль одержано розв’язок внутрішньої граничної задачі електродинаміки для коаксіально- го рупора с трьохшаровим діелектричним заповненням при збудженні його довіль ною (з азимутальним індексом n ³ 1) хвилею коаксіального хвилевода. При цьому вирази для коефіцієнтів зв’язку в узагальнених матрицях розсіювання трьох видів стиків отримані у замкнутому вигляді. Задача випромінювання розв’язана методом перетворення Фур’є від знайденого розподілу поперечного електричного поля на апертурі рупора. В результаті одержано аналітичні вирази для сферичних компонент поля в далекій зоні. Розроблені оригінальні дводіапазонні коаксіально-рупорні опромінювачі з ча- стковим діелектричним заповненням впроваджено у виробництво при виконанні державного оборонного замовлення і використано у складі опромінювально- перетворювальних модулів професійних дзеркальних приймальних антен земних станцій супутникових інформаційних систем. As a result of undertaken dissertation/postgraduate research, an innovative applied scientific radio-engineering problem has been solved. A solution yields a development of theoretical fundamentals and practical ways of engineering implementations of multifrequency wideband polarisation-invariant feeds for reflector antennas with low level of cross-polarisation radiation. Such feeds are based on partially dielectric loaded (three layers) coaxial horn antennas. Theoretical part of the dissertation consists of a solution of the internal problem of electromagnetics for partially dielectric loaded (three layers) coaxial horn antennas by means of the modal matching technique. The solution suggests an excitation of the feed 20 horn antenna by an arbitrary coaxial waveguide eigen-mode with azimuth index n ³ 1. In addition, expressions for generalised scattering matrix coefficients of three various junctions within the antenna have been evaluated in closed form. A problem of obtaining radiation pattern of the antenna has been solved by the Fourier transform method applied to transverse electrical field distribution on the antenna aperture. As a result, analytical expressions for spherical components of electromagnetic field in far-field zone have been evaluated. Developed innovative dual-frequency partially dielectric loaded coaxial horn feed antennas have been designed and manufactured under the government defence program funding. The antennas have been utilised in receiving modules of professional earth station reflector antennas for satellite communication/information systems.uk_UA
dc.identifier.citationОвсяник Ю. А. Багатодіапазонні коаксіально-рупорні антени з частковим діелектричним заповненням : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.07 "Антени та пристрої мікрохвильової техніки" / Ю. А. Овсяник ; МОН України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – К., 2014. – 138 с.uk_UA
dc.identifier.urihttp://openarchive.nure.ua/handle/document/964
dc.language.isoukuk_UA
dc.subjectбагатодіапазонна коаксіальна рупорна антенаuk_UA
dc.subjectкоаксіальний рупор з частковим (тришаровим)uk_UA
dc.subjectдіелектричним заповненнямuk_UA
dc.subjectкросполяризаційне випромінюванняuk_UA
dc.subjectгібридні хвиліuk_UA
dc.subjectматричний метод узгодження полів власних хвильuk_UA
dc.subjectінтеграл Фур'єuk_UA
dc.subjectдіаграма спрямованостіuk_UA
dc.subjectфазовий центрuk_UA
dc.subjectdual-band coaxial feed horn with a partial dielectric loadinguk_UA
dc.subjectcross-polar leveluk_UA
dc.subjecthybrid modesuk_UA
dc.subjectModal Matching Techniqueuk_UA
dc.subjectMethod of Generalised Scattering matricesuk_UA
dc.subjectFourier transformuk_UA
dc.titleБагатодіапазонні коаксіально-рупорні антени з частковим діелектричним заповненнямuk_UA
dc.typeotheruk_UA
dspace.entity.typePublication

Файли

Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
OvsyanikUA.pdf
Розмір:
778.05 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Немає доступних мініатюр
Назва:
license.txt
Розмір:
9.42 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:

Колекції