Публікація:
Економічна стійкість і безпека держави в умовах Індустрії 4.0.

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2023

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

НДІ ПЗІР НАПрН України

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Розглянуто сутність понять економічна стійкість, економічна безпека, ризик, загроза та розкрито зв'язок між ними. Наведено обґрунтування впровадження Індустрії 4.0. Виокремлено ключові ризики економічної стійкості й загрози економічній безпеці України в умовах цифровізації та роботизації реального сектору економіки. Виявлено неадекватність методики оцінювання рівня економічної стійкості та безпеки України для розробки регуляторних заходів і контролю за їх ефективністю під час переходу до цифрової економіки. The essence of the concepts of economic stability, economic security, risk, threat is considered and the connection between them is revealed. The rationale for the implementation of Industry 4.0 is given. The key risks of economic stability and threats to the economic security of Ukraine in the conditions of digitization and robotization of the real sector of the economy are singled out. The inadequacy of the methodology for assessing the level of economic stability and security of Ukraine for the development of regulatory measures and control over their effectiveness during the transition to the digital economy was revealed.

Опис

Ключові слова

стійкість, економіка, держава, Індустрія 4.0, цифровізація, роботизація, ризик, загроза, stability, security, state, Industry 4.0, economy, digitization, robotization, risk, threat, безпека держави

Бібліографічний опис

Корват О. В. Економічна стійкість і безпека держави в умовах Індустрії 4.0. / О. В. Корват // Економічна безпека: міжнародний і національний рівень: збірник наукових праць НДІ ПЗІР НАПрН України за матеріалами ІІ-ї науково-практичної конференції (м. Харків, 21 квітня 2023 року). – Харків : НДІ ПЗІР НАПрН України, 2023. – C. 37-43.

DOI