Публікація:
Система автоматичного позиціонування сонячних панелей

Немає доступних мініатюр

Дата

2019

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Об'єкт роботи – пристрій позиціонування сонячної панелі. Мета роботи – схемотехнічна та конструкторська розробка пристрою автоматичного позиціонування сонячної панелі. Для досягнення поставленої мети проаналізовані методи перетворення сонячної енергії, розроблена структурна схема пристрою, обґрунтовано вибір компонентів для реалізації принципової схеми пристрою, розраховано надійність електронного блоку. Конструктивно розроблений пристрій реалізовано на друкованій платі.

Опис

Ключові слова

сонячна панель, позиціонування, фотоприймач, кроковий двигун, підсилювач, обертаючий момент

Бібліографічний опис

Мальцев А. Р. Система автоматичного позиціонування сонячних панелей : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 172 Телекомунікації та радіотехніка / А. Р. Мальцев ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2019. – 97 с.

DOI