Публікація:
Аналіз і дослідження методів забезпечення відмовостійкості засобами маршрутизації в інфокомунікаційних мережах

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2024

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Об’єкт дослідження – процес забезпечення відмовостійкості засобами маршрутизації в інфокомунікаційних мережах. Предмет дослідження – методи відмовостійкої маршрутизації в інфокомунікаційних мережах. Мета роботи – аналіз і дослідження методів відмовостійкої маршрутизації в інфокомунікаційних мережах. Методи досліджень – аналіз, формалізація, моделювання та порівняння. В роботі виконано комплексне дослідження методів відмовостійкої маршрутизації для стійкості мереж до зовнішніх факторів. Дослідження містило наступні етапи: аналіз актуальн их перешкод і викликів, що запобігають реалізації відмовостійких систем, оцінка сучасного стану та перспектив розвитку технологій забезпечення відмовостійкості, а також дослідження сучасних підходів, моделей, методів та алгоритмів, за допомогою яких вирішується проблема забезпечення відмовостійкості інфокомунікаційних мереж. Також в роботі розв’язується задача відмовостійкої маршрутизації на основі потокових моделей швидкої перемаршрутизації з використанням схем резервування каналу та вузла. Проводиться дослідження та порівняльний аналіз побудови маршрутних рішень для основного та резервного шляхів за умови багатошляхової стратегії та різних метрик по аналогії з протоколами RIP та OSPF.

Опис

Ключові слова

відмовостійка маршрутизація, швидка перемаршрутизація, резервування, якість обслуговування

Бібліографічний опис

Недоступ Д. М. Аналіз і дослідження методів забезпечення відмовостійкості засобами маршрутизації в інфокомунікаційних мережах : пояснювальна записка до кваліфікаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 172 Телекомунікації та радіотехніка / Д. М. Недоступ ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2024. – 69 с.

DOI