Публікація:
Обробка інформації мереж радіолокаційних систем спостереження повітряного простору

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2022

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

ХНУРЕ

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Розглянуто принципи і методи обробки інформації мереж радіолокаційних систем спостереження повітряного простору. Інформаційні технології дозволяють реалізувати автоматичний збір, обробку, зберігання, передачу та видачу радіолокаційної інформації користувачам. Проведено синтез та аналіз оптимальної структури міжетапної обробки сигнальних даних та радіолокаційної інформації первинної обробки в мережі радіолокаційних систем спостереження повітряного простору. Якість інформації мереж радіолокаційних систем спостереження повітряного простору впливає практично на всі показники якості функціонування мережі радіолокаційних систем. Проаналізовано етапи обробки радіолокаційної інформації в мережах радіолокаційних систем. Показано важливість зазначення наведених етапів для створення повної картини повітряної обстановки в зоні відповідальності. Для підвищення якості інформаційного забезпечення споживачів мережа радіолокаційних систем потребує проведення обробки інформації на всіх етапах. На кожному етапі обробки інформації проаналізовано показники якості обробки інформації. Це дозволило показати, що етапна реалізація обробки інформації з одного боку спростила проведення оптимізації обробки всередині кожного етапу обробки, проте, з іншого боку, ускладнила проведення сумісної оптимізації, як виявлення повітряного об’єкта, так і вимірювання координат повітряного об’єкта. Синтезована структура обробки радіолокаційної інформації мережі радіолокаційних систем спостереження повітряного простору, яка дозволила здійснити міжетапну оптимізацію обробки як сигнальних даних, так й інформації первинної обробки. Наведені розрахунки показали, що спосіб обробки інформації, при якому поєднання інформації здійснюється на рівні прийняття рішень про виявлення повітряних об’єктів в кожному каналі обробки сигнальних даних, має деякі переваги в якості обробки інформації мережі радіолокаційних систем у порівнянні з варіантом поєднання інформації на етапі обробки сигналів, що використовується в теперішній час. При цьому, для способу поєднання інформації на рівні прийняття рішень про виявлення повітряних об’єктів потік інформації, що передається на пункт сумісної обробки, значно зменшується. Все це дозволяє підвищити якість обробки інформації в системі контролю повітряного простору.

Опис

Ключові слова

радіолокаційна система, мережа, повітряний простір, система спостереження, обробка інформації, сигнальні дані, міжетапна обробки, оптимізація, якість обробки інформації, контроль повітряного простору, повітряний об'єкт

Бібліографічний опис

Обробка інформації мереж радіолокаційних систем спостереження повітряного простору / І. В. Свид, М. Г. Ткач, А. О. Сєріков, О. В. Коротіч, С. В. Дацько, Д. О. Сухоруков, Т. С. Мачоніс // Радіотехніка : Всеукр. міжвід. наук.-техн. зб. 2022. Вип. 210. - C. 137-145.

DOI