Публікація:
Дослідження ефективності ідентифікації особи за клавіатурним почерком з урахуванням сили тиску на клавіші

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2024

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Об’єкт дослідження – біометричні системи ідентифікації особи. Предмет дослідження – аутентифікація за клавіатурним почерком. Метою цієї роботи є підвищення інформаційної безпеки комп’ютерних систем на основі аналізу клавіатурного почерку. За допомогою бази даних «Queen Mary University Keystroke benchmark dataset» та програмного забезпечення Orange проведено дослідження впливу на точність ідентифікації за клавіатурним почерком часових параметрів, ди наміки зміни тиску на клавіші та їх комбінацій. Експериментально підтвер джено, що і для задач мультикласової класифікації і для задач двокласової класифікації на основі ознак тиску на клавіші можна отримати точність іден тифікації не менше 99 %.

Опис

Ключові слова

біометричні системи, ідентифікація, класифікація даних, клавіатурний почерк

Бібліографічний опис

Зеленський І. Б. Дослідження ефективності ідентифікації особи за клавіатурним почерком з урахуванням сили тиску на клавіші : пояснювальна записка до кваліфікаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 125 «Кібербезпека» / І. Б. Зеленський ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2024. – 81 с.

DOI