Публікація:
Дослідження підходів до управління версіями тривимірних моделей під час проектування мультимедійних видань

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2024

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Метою роботи є підвищення продуктивності процесу розробки електронних видань. В ході виконання кваліфікаційної роботи магістра вирішено такі завдання: – проведено аналіз інформаційних джерел, що охоплюють предметну область застосування систем контролю версій; – визначено проблему наявних систем контролю версій при використанні у мультимедійних проектах; – реалізувано альтернативний метод зберігання версій та оцінити його ефективність на рівні прототипу порівняно з загальними рішеннями, провести аналіз отриманих результатів; – виконано оцінку ефективності розробленого підходу. Крім цього, було проведено економічне обґрунтування доцільності проведення даної кваліфікаційної роботи. Практична значущість кваліфікаційної роботи полягає в застосуванні отриманих знань для розробки та впровадження плагіну, який реалізує збереження версій об’єктів всередині файлу для програмного забезпечення Blender3d, яке використовується для створення тривимірної графіки

Опис

Ключові слова

управління версіями тривимірних моделей, тривимірна модель, проектування мультимедійних видань

Бібліографічний опис

Зуєвський Д. Р. Дослідження підходів до управління версіями тривимірних моделей під час проектування мультимедійних видань : пояснювальна записка до кваліфікаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 186 Видавництво та поліграфія / Д. Р. Зуєвський ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2024. – 56 с.

DOI