Публікація:
Концептуалізація попередження та протидії непотифічній практиці в Україні

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2019

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Юрінком Інтер

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

У статті вперше детально проаналізовано та узагальнено питання правового регулювання попередження та протидії непотифічній практиці, як об'єкивного вияву непотизму, що є окремим видом фаворитизму. Наукова новизна також виявляється в низці пропозицій, котрі стосуються вдосконалення чинного законодавста України про запобігання корупції у частині норм, якими врегульовується попередження та протидія непотифічній практиці.

Опис

Ключові слова

викривач, corruption, корупція, прийнятність корупції, протидія корупції, противодействие коррупции, коррупция, acceptability of corruption, corruption crime, counteraction to corruption, subject of a corruption crime, subject of crime, price of corruption services, rampant corruption, антикорупційний режим, антикорупційний правовий режим, непотизм, непотифічна практика, конфлікт інтересів, загальне благо, приватні інтереси, публічні інтереси, фаворитизм, кронізм, кумовство, близькі особи, антикорупційне законодавство, вдосконалення законодавства

Бібліографічний опис

Гладкий, В. В. Концептуалізація попередження та протидії непотифічній практиці в Україні / В. В. Гладкий // Юридична Україна. 2019. № 1–2(193–194).С. 72–75. doi:10.5281/zenodo.3534936

DOI