Публікація:
Дослідження і порівняння методів класифікації реалізації трафіків для детектування DDOS-АТАК

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2021

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Об’єктом дослідження є набір атакованого трафіку. Метою дослідження є вивчення та реалізація методів класифікації для виявлення DDoS-атак. У ході виконання кваліфікаційної роботи продемонстровано точність результатів експерименту щодо 4 алгоритмів для 3 різних вибірок із датасету. Програма може використовуватись для подальшої реалізації та інтеграції в інші програмні компоненти чи модулі, що після цього дасть змогу використовувати побудовані моделі для класифікації.

Опис

Ключові слова

вибірка, трафік, DDOS-АТАКА, класифікація, машинне навчання, нейронна мережа, перцептрон, дерева рішень, логістична регресія, протоколи

Бібліографічний опис

Гонтар С. О. Дослідження і порівняння методів класифікації реалізації трафіків для детектування DDOS-АТАК : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 122 - Комп’ютерні науки / С. О. Гонтар ; М-во освіти та науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2021. – 53 с.

DOI