Публікація:
Сучасний підхід до встановлення податкових стимулів для ЗВО

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2020

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

НДІ ПЗІР НАПрН України

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

В представленной публикации рассмотрены предложения о внесении изменений в действующее налоговое законодательство Украины о создании благоприятных условий для предоставления образовательных услуг вузами. Подчеркнуто нецелесообразности предоставления налоговых льгот для частных высших учебных заведений в виде освобождения высших учебных заведений негосударственной формы собственности от уплаты налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, и освобождение этих учебных заведений независимо от форм собственности и источников финансирования от платы за землю.

Опис

Ключові слова

учреждение высшего образования, налоговые стимулы

Бібліографічний опис

Токарєва К. О. Сучасний підхід до встановлення податкових стимулів для ЗВО / К. О. Токарєва // Економіко-правові проблеми розвитку та сприяння господарській діяльності в сучасних умовах зб. наук. пр. за матеріалами ІІ Круглого столу, 17 травня 2019 року – Харків, НДІ ПЗІР НАПрН України, 2019. – С. 48-51.

DOI