Публікація:
Підходи до діагностики інтересів стеукхолдерів у формуванні пріорітетів розумного розвитку територій

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2020

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

НДІ ПЗІР НАПрН України

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

В рамках активизации процесса разумного развития территорий стейкхолдеры, которые имеют ключевые знания для интенсификации предпринимательского открытия как основной концепции смарт специализации, должны быть активно вовлечены для обеспечения диалога и легитимизации с целью внедрения механизмов разумного развития территорий. Проблемным местом является анализ стейкхолдеров, понимание их интересов с точки зрения организации и определение их соответствия политике формирования приоритетов разумного развития территорий. В статье рассмотрены организационный и качественный подходы к определению интересов стейкхолдеров

Опис

Ключові слова

разумное развитие, стейкхолдер

Бібліографічний опис

Рекун Г. П. Підходи до діагностики інтересів стеукхолдерів у формуванні пріорітетів розумного розвитку територій / Г. П. Рекун, Д. М. Хрипунова //Економіко-правові проблеми розвитку та сприяння господарській діяльності в сучасних умовах зб. наук. пр. за матеріалами ІІ Круглого столу, 17 травня 2019 року – Харків, НДІ ПЗІР НАПрН України, 2019. – С. 156-162.

DOI