За технічних причин Електронний архів Харківського національного університету радіоелектроніки «ElAr КhNURE» працює тільки на перегляд. Про відновлення роботи у повному обсязі буде своєчасно повідомлено.
 

Публікація:
Байєсівська класифікація ситуацій в інформаційних системах медичної діагностики

Немає доступних мініатюр

Дата

2018

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

ХНУРЕ

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

В доповіді запропоновано класифікатор ситуацій в системах медичної діагностики з використанням байєсівського підходу. Запропонований підхід дозволяє ідентифікувати ситуації, що вимагають прийняття невідкладних заходів, і може бути корисним для створення інтелектуальних систем діагностики критичного призначення.

Опис

The report proposes a classification of situations in systems of medical diagnostics using the Bayesian approach. The proposed approach allows identifying situations requiring urgent action and may be useful for the creation of intelligent diagnostic systems for critical use.

Ключові слова

байєсівський класифікатор, медична діагностика, функція ризику

Бібліографічний опис

Удовенко С. Байєсівська класифікація ситуацій в інформаційних системах медичної діагностики / С. Г. Удовенко, Л. Е. Чала, В. Л. Шергін // Матеріали 7 Міжн. Наук.-техн. конф. «Інформаційні системи і технології» (ІСТ-17). – Коблево, 2018. – С.80-81

DOI