Публікація:
Дослідження частотного ресурсу мережі стандарту WіMAX

Немає доступних мініатюр

Дата

2019

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Об'єкт дослідження - процес використання частотного ресурсу мережі зв'язку класу MAN. Предмет дослідження - Частотний ресурс мережі зв'язку стандарту WiMAX. Метою магістерської роботи є рекомендації щодо раціонального використання частотного ресурсу мережі зв'язку стандарту WiMAX. В роботі виконано аналіз використання частотного ресурсу технології WiMAX для телекомунікаційної мережі населеного пункту. Розглянуто принципи побудови телекомунікаційної мережі WiMAX, зроблено порівняльної аналіз технології WiMAX з іншими технологіями бездротового зв'язку.

Опис

Ключові слова

телекомунікційні мережі, регіональні мережі передачі даних, бездротовий доступ, мережа wimax, просторово-тимчасове розділення каналів, частотне покриття, чатотно-територіальний планування, частотний план

Бібліографічний опис

Кулібаба М. В. Дослідження частотного ресурсу мережі стандарту WіMAX : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 172 Телекомунікації та радіотехніка / М. В. Кулібаба ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2019. – 79 с.

DOI