Публікація:
Дослідження методів моделювання комплексних систем захисту інформації

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2024

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Об’єкт дослідження – процес моделювання комплексних систем захисту інформації. Предмет дослідження – методи моделювання комплексних систем захисту інформації. Мета роботи – аналіз методів моделювання комплексних систем захисту інформації, їх функцій та особливостей застосування. Методи досліджень – спостереження, аналіз та порівняння. У роботі досліджуються формальні підходи для оцінки комплексної системи захисту інформації, а також вибір засобів забезпечення захисту інформації для довільної інформаційної системи. Детально описані моделі систем захисту інформації, розглянуто існуючі моделі оптимізації складу комплексу засобів захисту в комплексних системах захисту інформації. Також, розглянуто більшість сучасних засобів забезпечення захисту інформації, включаючи конкретні продукти від різних виробників. Вибір оптимальних засобів, серед розглянутих продуктів, здійснено, в тому числи, за допомогою методів згортки. Проведено аналіз вимог і здійснено порівняння методів моделювання комплексних систем захисту інформації, їх властивостей та застосування. В роботі був запропонований новий показник ефективності та критерій оптимізації вибору засобів захисту по кожному каналу витоку інформації. Також був запропонований показник ефективності, критерій та алгоритм оптимізації складу комплексу засобів захисту інформації для інформаційної системи в цілому. Результати роботи доцільно використовувати при визначенні оптимального складу комплексу засобів захисту при проектуванні комплексної системи захисту.

Опис

Ключові слова

комплексна система захисту інформації, інформаційна система, загроза, вразливість

Бібліографічний опис

Клочкова Д. Ю. Дослідження методів моделювання комплексних систем захисту інформації : пояснювальна записка до кваліфікаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 125 Кібербезпека / Д. Ю. Клочкова ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2024. – 118 с.

DOI