Публікація:
Дослідження характеристик акустичного випромінювання малорозмірних безпілотних літальних апаратів

Немає доступних мініатюр

Дата

2019

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Об’єкт дослідження – характеристики акустичного випромінювання малорозмірніх безпілотних літальних апаратів. Предмет дослідження – безпілотний літальний апарат. Мета магістерської роботи – дослідження і визначення особливостей акустичних сигналів малорозмірних безпілотних літальних апаратів (БПЛА) [43]. Розробка методів експериментального дослідження акустичного випромінювання, розробка методів їх обробки. Методи дослідження: для розв’язання задачі виявлення характерних ознак БПЛА використовуються методи спектрального аналізу та аналізу вейвлет-спектрів. У роботі проведено теоретичні та експериментальні дослідження характеристик акустичного випромінювання БПЛА при різних умовах та режимах роботи, запропоновано методи виявлення БПЛА по характерним ознакам, отриманим в результаті використання зазначених методів. Результати: науковий – подальший розвиток математичних моделей і методів дослідження акустичного випромінювання; практичний – алгоритми та програмне забезпечення для розв’язання задачі виявлення БПЛА. Галузь використання – охорона приватного життя, військова сфера

Опис

Ключові слова

БПЛА, спектральний аналіз, вейвлет-спектр, шум бпла, акустичні характеристики, перетворення Фур’є, фрактальні властивост, акустичні ознаки БПЛА

Бібліографічний опис

Юткін Є. В. Дослідження характеристик акустичного випромінювання малорозмірних безпілотних літальних апаратів : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 172 Телекомунікації та радіотехніка / Є. В. Юткин ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2019. – 93 с.

DOI