Публікація:
Дослідження несиметричних криптографічних алгоритмів в умовах використання квантових компютерів. Факторизація

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2019

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Об'єктом дослідження є криптостійкість несиметричних та квантових криптографічних алгоритмів, які базуються на складності факторизації числа. Метою роботи є дослідження атак, пов’язаних з факторизацією, в умовах використання квантових комп’ютерів. Методи дослідження базуються на теорії квантової механіки та квантових обчислень, криптоаналізі, об'єктно-орієнтованому підході, технології Java з використанням спеціальної бібліотеки для реалізації розподілених обчислень java.util.concurrent та мови для використання квантових обчислень Q#. У результаті роботи були дослідженні переваги та недоліки квантових обчислень, квантовий алгоритм Шора для факторизації чисел, розроблено програмний додаток для дослідження та порівняння алгоритмів факторизації, а саме квантового алгоритму Шора, Ферма та -Полларда.

Опис

Ключові слова

квантовий компьютер, квантовий алгоритм, алгоритм Шора, квантовий паралелізм, java, Q#, факторизація, дискретний логарифм

Бібліографічний опис

Островський А. М. Дослідження несиметричних криптографічних алгоритмів в умовах використання квантових компютерів. Факторизація : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 121- Інженерія програмного забезпечення / А. М. Островський ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2019. – 85 с.

DOI