Публікація:
Доступність як принцип загальнообов’язкового державного соціального страхування в Україні

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2014

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

НДІ ПЗІР НАПрН України

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

У статті досліджено принцип доступності як засадничий принцип загальнообов’язкового державного соціального страхування. Відмічається, що соціально-страхові принципи по суті є ключовими орієнтирами для нормотворчої діяльності з формування новітньої системи соціального захисту населення України. Зазначається, що чим повніше вони будуть ураховані та більш вдало адаптовані до запитів дійсності, тим надійніше й ефективніше така система функціонуватиме. // The article analyzes the principle of availability as a basic principle of compulsory state social insurance. It is noted that socio-insurance principles are essentially key benchmarks for normative activity in the formation of the latest system of social protection of the population of Ukraine. It is noted that the more complete they will be taken into account and more successfully adapted to the queries of reality, the more reliable and more effective such a system will function.

Опис

Ключові слова

принципи загальнообов’язкового державного соціального страхування, доступність, соціальні послуги, матеріальне забезпечення, захист населення, principles of compulsory state social insurance, accessibility, social services, material provision, protection of the population

Бібліографічний опис

Москаленко О. В. Доступність як принцип загальнообов’язкового державного соціального страхування в Україні / О. В. Москаленко // Право та інноваційне суспільство. – 2014. – №2(3). – С. 77-84.

DOI