Публікація:
Валютні застереження в господарських договорах на прикладі фінансового лізингу

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2015

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

НДІ ПЗІР НАПрН України

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

У статті аналізуються питання застосування валютних застережень у господарських договорах на прикладі фінансового лізингу. Наголошено, що валютне застереження – це умова зовнішньоекономічної діяльності, яка підтверджується практикою міжнародного приватного права. При цьому в Україні валютні застереження застосовуються у внутрішньому торговельному обігу з підстав нестабільності валюти України. Доведено, що валютне застереження слід розуміти як істотну умову в угоді, що передбачає перегляд суми платежу пропорційно до зміни курсу валюти, і в сучасному законодавстві України може застосовуватись для кредитів як в іноземній, так і в національній валюті, за винятком заборони споживчих кредитів в іноземній валюті. // The article analyzes the question of the application of currency reservations in economic agreements on the example of financial leasing. It is emphasized that the currency reservation is a condition of foreign economic activity, which is confirmed by the practice of international private law. In this case, in Ukraine, foreign currency reservations are used in the domestic trade circulation with the grounds of unstable currency of Ukraine. It is proved that the currency reservation should be understood as a substantial condition in an agreement that provides for a review of the payment amount in proportion to the change in the exchange rate, and in the current legislation of Ukraine can apply for loans both in foreign and national currency, except for the prohibition of consumer loans in foreign currency currency.

Опис

Ключові слова

валютне застереження, господарський договір, фінансовий лізинг, інвестування в будівництво житла, currency reservation, economic agreement, financial leasing, investment in housing construction

Бібліографічний опис

Врублевська К. М. Валютні застереження в господарських договорах на прикладі фінансового лізингу / К. М. Врублевська // Право та інноваційне суспільство. – 2015. – №1(4). – С. 223-230.

DOI