Публікація:
Удосконалення організації маркетингу відносин на сучасному підприємстві

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2019

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

НДІ ПЗІР НАПрНУ

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Наукова робота присвячена дослідженню організації маркетингу відносин на підприємстві. Автор проаналізував основні концепції та моделі маркетингу та зробив відповідні висновки щодо удосконалення організації маркетингу відносин на сучасному підприємстві. // The scientific work is devoted to the research of organization of marketing of relations in the enterprise. The author has analyzed the basic concepts and models of marketing and made the relevant conclusions on improving the organization of marketing relations in a modern enterprise.

Опис

Ключові слова

маркетинг відносин, підприємство, інтернет технології, модель 4S, relationship marketing, enterprise, internet technologies, 4S model

Бібліографічний опис

Кузнєцова А. О. Удосконалення організації маркетингу відносин на сучасному підприємстві / А. О. Кузнєцова // Сучасні проблеми розвитку права та економіки в інноваційному суспільстві: зб. наук. пр. за матеріалами ІІ Інтернет-конференції, 29 листопада 2019 р. – Харків : НДІ ПЗІР НАПрНУ. – С. 269-276. ISBN 978-617-7806-04-1.

DOI