Публікація:
Окремі питання правового регулювання перерахунку військових пенсій

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2014

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

НДІ ПЗІР НАПрН України

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Статтю присвячено вирішенню проблемних питань права соціального забезпечення, пов’язаних з реалізацією окремими категоріями пенсіонерів права на перерахунок пенсійних виплат. Зокрема, у статті порушуються питання підстав та умов перерахунку пенсій особам, що мають на них право відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших категорій осіб». На основі аналізу судової практики, яка із зазначених питань не характеризується одноманітністю, зроблені висновки щодо поняття «додаткові види грошового забезпечення», змісту інших видів грошового забезпечення, що дають пенсіонеру право на перерахунок пенсії і є підставою для такого перерахунку. // The article is devoted to solving problematic issues of social security rights related to the implementation of separate categories of retirees rights to recalculate pension payments. In particular, the article violates the grounds and conditions for recalculation of pensions to individuals who are entitled to them in accordance with the Law of Ukraine "On Pension Provision of Persons Related from Military Service, and some other categories of persons." Based on the analysis of judicial practice, which of these issues is not characterized by monotony, drawings are made regarding the concept of "additional types of money supply", the content of other types of monetary support, which give a pensioner the right to recalculate the pensions and is the basis for such a recalculation.

Опис

Ключові слова

пенсія, пенсія за вислугу років, перерахунок пенсії, додаткові види грошового забезпечення, військовослужбовці, pension, service retirement years, recalculation of pensions, additional types of monetary support, servicemen

Бібліографічний опис

Кравцов Д. М. Окремі питання правового регулювання перерахунку військових пенсій / Д. М. Кравцов // Право та інноваційне суспільство. – 2014. – №2(3). – С. 53-59.

DOI