Публікація:
Правове забезпечення трудової дисципліни за законодавством України у сучасних умовах

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2019

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Право

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

У статті розглядаються питання правового забезпечення трудової дисципліни за законодавством України. Особлива увага приділяється аналізу поняття трудової дисципліни та її змісту у наукових дослідженнях фахівців в галузі трудового права. Проаналізовано сучасні підходи розуміння правового забезпечення трудової дисципліни, умови та методи її забезпечення, зокрема, досліджено наступні поняття «позитивна дисциплінарна політики», «здорова політика у галузі кадрів» та ін. // The article considers the issues of legal support of labor discipline under the legislation of Ukraine. Particular attention is paid to the analysis of the concept of labor discipline and its content in the research of specialists in the field of labor law. Modern approaches to understanding the legal support of labor discipline, conditions and methods of its provision are analyzed, in particular, the following concepts of "positive disciplinary policy", "healthy personnel policy" and others are studied.

Опис

Ключові слова

трудова дисципліна, умови та методи забезпечення трудової дисципліни, організаційні та економічні умови, довідник для персоналу, позитивна дисциплінарна політика, labor discipline, conditions and methods of ensuring labor discipline, organizational and economic conditions, handbook for staff, positive disciplinary policy

Бібліографічний опис

Вєтухова І. А. Правове забезпечення трудової дисципліни за законодавством України у сучасних умовах / І. А. Вєтухова // Право та інновації. – 2019. – №26. – С. 12-22.

DOI