Кваліфікаційні роботи студентів

Постійний URI для цього фонду

Всі роботи магістрів мають експертне заключення про перевірку на позичення та депоновані з дозволу автора.

Перегляд