Публікація:
Застосування бібліометричних даних в бібліотечній практиці

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2017

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Освещаются особенности места и роли библиометрических данных в практике работы современной библиотеки, в частности – специфика их функционирования в очерченных учреждениях. Внимание акцентировано на социальной детерминанте явления библиометрии, а также его влияние на дальнейшее развитие общества. Висвітлюється особливості місця і ролі бібліометричних даних в практиці роботи сучасної бібліотеки, зокрема – специфіка їх функціонування в окреслених установах. Увагу акцентовано на соціальній детермінанті явища бібліометрії, а також його вплив на подальший розвиток суспільства. The peculiarities of the place and role of bibliometric data in the practice of the modern library are highlighted, in particular, the specificity of their functioning in the outlined institutions. Attention is focused on the social determinant of the phenomenon of bibliometrics, as well as its influence on the further development of society.

Опис

Ключові слова

библиометрия, библиометрические данные, бібліотеки, bibliometry, bibliometric data

Бібліографічний опис

Давидчук А. В. Застосування бібліометричних даних в бібліотечній практиці [Електронний ресурс] / А. В. Давидчук // Вимірювання в бібліотеках: оцінка ефективності та якості роботи : матеріали Інтернет-конференції, 6–10 черв. 2017 р., м. Харків / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, Наукова бібліотека. – Режим доступу : http://openarchive.nure.ua/handle/document/3670

DOI