Інформаційна система рейтингу публікаційної активності науковців Харківського національного університету радіоелектроніки

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Автори
Бєлянінова, Г. Г.
Філатов, В. О.
Єрохін, М. А.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Наукові перспективи
Анотація
Наведено досвід розробки та впровадження інформаційної системи рейтингового оцінювання наукової продуктивності співробітників Харківського національного університету радіоелектроніки. На відміну від існуючих у багатьох провідних університетах України підходах до стимулювання публікаційної активності, заснованих безпосередньо на матеріальній винагороді за кожну публікацію у виданнях, що індексуються наукометричними базами, запропонований підхід, перш за все, пропонує інформаційну систему ранжування і оприлюднення її результатів. Запропонована система оцінювання відповідає вимогам частини 2 статті 16 Закону України «Про освіту» щодо системи забезпечення якості вищої освіти (системи внутрішнього забезпечення якості), яка передбачає щорічне оцінювання науково-педагогічних працівників закладу вищої освіти та регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному вебсайті. Розроблена методика орієнтована на відзначення найбільш впливових і цитованих саме в останні роки вчених, а також молодих науковців, які мають невелику загальну кількість цитувань, але таких, що отримані нещодавно. Навпаки, ті науковці, що мають велику кількість цитувань, але вже активно не публікуються і не цитуються останнім часом, займають нижчі позиції у рейтингу. Наведено методику розрахунку рейтингу, варіанти схем бази даних та програмну реалізацію у середовищі MS Access. Проаналізовано позитивний вплив рейтингу публікаційної активності на наукометричні показники. Надано пропозиції щодо подальшого вдосконалення системи розрахунку рейтингу, щодо врахування самоцитування, відповідності тематики публікацій цілям сталого розвитку,підвищення публікаційної активності та кращого представлення наукових результатів університету у міжнародних базах цитування.
Опис
Ключові слова
наукометрія, рейтинг, імпакт-фактор, квартиль, база даних, відношення
Цитування
Філатов В. О. Інформаційна система рейтингу публікаційної активності науковців Харківського національного університету радіоелектроніки / В. О. Філатов, Г. Г. Бєлянінова, М. А. Єрохін // Наука і Техніка Сьогодні, 2(16). https://doi.org/10.52058/2786-6025-2023-2(16)-438-447