Использование возможностей АБИС «УФД/Библиотека» в повышении качества работы электронного читального зала НБ ХНУРЭ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017
Автори
Влащенко, Л. Г.
Шахова, И. Э.
Влащенко, Л. Г.
Шахова, І. Е.
Vlashchenko, L. G.
Shakhova, I. Е.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
в докладе раскрыта тема использования общеизвестных и дополнительных возможностей АБИС «УФД/Библиотека» с целью повышения качества работы электронного читального зала НБ ХНУРЭ. Описана функция учета услуг «Предоставление услуг читателям» для сбора статистики и мониторинга. у доповіді розкрита тема використання загальновідомих і додаткових можливостей АБІС «УФД/Бібліотека» з метою підвищення якості роботи електронного читального залу НБ ХНУРЕ. Описана функція обліку послуг «Надання послуг читачам» для збирання статистики і моніторингу. This article was shown using well-known and additional activities of ALIS "UFD/Library" to improve the quality of the KNURE librarian electronic reading room. Operations of accounting service "Providing user services" to collect statistical data statistics and monitoring were described.
Опис
Ключові слова
АБИС «УФД/Библиотека», научная библиотека, электронный читальный зал, учет услуг, статистика, мониторинг, качество услуг, наукова бібліотека, електронний читальний зал, облік послуг, статистика, моніторинг, ALIS "UFD/Library", scientific library, electronic reading room, accounting services, monitoring, quality of services
Цитування
Влащенко Л. Г. Использование возможностей АБИС «УФД/Библиотека» в повышении качества работы электронного читального зала НБ ХНУРЭ [Электронный ресурс] / Л. Г. Влащенко, И. Э. Шахова // Вимірювання в бібліотеках: оцінка ефективності та якості роботи : матеріали Інтернет-конференції, 6–10 черв. 2017 р., м. Харків / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, Наукова бібліотека. – Режим доступа : http://openarchive.nure.ua/handle/document/3657.