Дослідження завадостійкості ієрархічного методу структурної класифікації зображень

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Автори
Сірик, Т. О.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Метою атестаційної роботи є вивчення завадостійкості ієрархічного методу структурної класифікації зображень, що базується на побудові матриці дескрипторів зображення за допомогою детектору ORB та створенні ієрархічної системи розподілів ознак. Класифікація зображення здійснюється шляхом зіставлення побудованої системи ознак з базою еталонних даних.
Опис
Ключові слова
комп’ютерний зір, структурні методи, адитивний гаусів шум, ієрархічна структура даних, класифікація зображень, ключові точки
Цитування
Сірик Т. О. Дослідження завадостійкості ієрархічного методу структурної класифікації зображень : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 122 - Комп’ютерні науки / Т. О. Сірик ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2020. – 64 с.