Дослідження ефективності засобів бінарного оброблення даних у структурних методах класифікації об‘єктів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Автори
Солодченко, К. Г.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Метою атестаційної магістерської роботи є дослідження та модернізація методу класифікації зображень на підставі множини ключових точок. За описом зображення у вигляді множини дескрипторів BRISK як бінарних векторів обчислюється вектор центрального дескриптора, аналізуються варіанти його побудови. Проведено аналіз працездатності запропонованих алгоритмів, дослідження на варіативних вибірках та різних первинних обробках вхідних та еталонних зображень. Об‘єктом дослідження є методи класифікації значення центрального дескриптора із врахуванням вагових коефіцієнтів та проведення логічного аналізу важливості окремих бітів. Розроблено програмне забезпечення для класифікації зображень варіантами алгоритмів, підтверджено їх працездатність та результативність.
Опис
Ключові слова
класифікація зображень, ключові точки, центральний дескриптор, дескриптор brisk, вагові коефіцієнти, релевантність описів, база еталонів
Цитування
Солодченко К. Г. Дослідження ефективності засобів бінарного оброблення даних у структурних методах класифікації об‘єктів : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 122 Комп’ютерні науки /К. Г. Солодченко ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, кафедра Інформатики. – Харків, 2019. – 75 с.