Публікація:
Бих Анатолій Іванович

Немає доступних мініатюр

Дата

2012

Автори

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

ХНУРЕ

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Біобібліографічний покажчик відображає праці А. І. Биха, доктора фізико-математичних наук, професора, завідувача кафедри біомедичних електронних пристроїв та систем (БМЕ) Харківського національного університету радіоелектроніки.Метою даного покажчика є ознайомлення читачів з багатоплановою науковою діяльністю професора А. І. Биха, відображення його праць, створених більше ніж за 45 років плідної роботи у ХНУРЕ. До складу покажчика увійшли як опубліковані документи (монографії, підручники та навчальні посібники, статті з періодичних видань, матеріали конференцій і семінарів, авторські свідоцтва та патенти), так і неопубліковані (депоновані рукописи, звіти про НДР, дисертації й автореферати тощо).

Опис

Ключові слова

Бих Анатолій Іванович, ХНУРЕ - праці науковців, біобібліографічний покажчик, біомедична інженерія

Бібліографічний опис

Бих Анатолій Іванович : біобібліографічний покажчик / упоряд. Л. М. Чижевська, відп. ред. І. П. Аврамова ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки, Наукова біб-ка. - Х. : ХНУРЕ, 2012. - 80 с. : портр. - (Видатні науковці)

DOI