Публікація:
Відкрита електронна платформа забезпечення якості вищої освіти – портал довіра

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2017

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Розглядаються питання забезпечення якості вищої освіти з урахуванням європейського досвіду, застосування принципів електронної демократії і використання технічних засобів з метою побудови внутрішньої системи забезпечення якості у внз. Рассматриваются вопросы обеспечения качества высшего образования с учетом европейского опыта, применения принципов электронной демократии и использования технических средств для построения внутренней системы обеспечения качества в вузе. This paper devoted to the issues of quality assurance within the higher education based on the European experience, applying the principles of edemocracy and using technical means for building an internal quality assurance system in the university.

Опис

Ключові слова

освітній ресурс, імпакт-фактор, рейтинг, ranking, educational resource, impact factor

Бібліографічний опис

Головянко М. В. Відкрита електронна платформа забезпечення якості вищої освіти – портал Довіра [Електронний ресурс] / М. В. Головянко, О. Ю. Шевченко, Л. В. Тітова // Вимірювання в бібліотеках: оцінка ефективності та якості роботи : матеріали Інтернет-конференції, 6–10 черв. 2017 р., м. Харків / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, Наукова бібліотека. – Режим доступу : http://openarchive.nure.ua/handle/document/3740.

DOI