Дослідження методів побудови оптимального шляху по пересічній місцевості відповідно до заданих точок

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Автори
Макаренко, М. О.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Метою роботи є розробка системи побудови оптимального шляху з обмеженням максимальної протяжності, через точки різної вартості. Необхідно набрати якомога більше балів проходячи через різні точки лише по одному разу. Інформація про положення та вартість точок отримується за допомогою розпізнавання зображення карти для змагань. Об’єктом дослідження є карти для змагань з рогейну. Використано методи розпізнавання градієнтним перетворенням Хафа та розпізнавання чисел за допомогою OCR. Проведено дослідження з методами обходу на графах, пошуком оптимального шляху з додатковими параметрами. У результаті роботи здійснена програмна реалізація розпізнавання карти, для визначення координат КП та їх вартості, на підставі яких побудовано граф. Розроблено алгоритм видалення надлишкових ребер із графа. Також реалізовано алгоритм пошуку оптимального шляху по отриманим даним.
Опис
Ключові слова
граф, пошук оптимального шляху, рогейн, перетворення хафа, детектор границь кенні, детектування окружностей, розпізнання чисел, OSR
Цитування
Макаренко М. О. Дослідження методів побудови оптимального шляху по пересічній місцевості відповідно до заданих точок : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 122 Комп’ютерні науки / М. О. Макаренко ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, кафедра Інформатики. – Харків, 2019. – 64 с.