Публікація:
Організація оперативного управління кібербезпекою на підприємстві

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2019

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Об'єктом дослідження дипломної роботи є: розслідування інцидентів кібербезпеки на підприємстві. Мета дипломної роботи: аналіз моделей та методів побудови розслідування інцидентів кібербезпеки на підприємстві, та розробка процесу розслідувань різного типу інцидентів у Security Operation Center на підприємстві. В основній частині аналізується фактори, що сприяють вибору моделей та характеристик Security Operation Center. Були розроблені рекомендації щодо вибору моделі центру для підприємства. Також проаналізовані різні компанії, які надають SIEM [5] - продукти для корпоративного використання та їх порівняльні характеристики. Практична цінність полягає у розробці процусів розслідувань різного типу інцидентів. Результати дослідження можуть бути застосовані на українських підприємствах. Наукова новизна полягає в альтернативній моделі та архітектурі Security Operation Center для різних типів підприємств та новітніх технологіях для забезпечення кібербезпеки.

Опис

Ключові слова

Security Operation Center, SOC, SIEM

Бібліографічний опис

Демидов О. Д. Організація оперативного управління кібербезпекою на підприємстві : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 125 Кібербезпека / О. Д. Демидов ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, кафедра Безпеки інформаційних технологій. – Харків, 2019. – 79 с.

DOI