Технологія блокчейн для побудови децентралізованої інфраструктури відкритих ключів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Автори
Курбатов, О. С.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Метою магістерської роботи є розробка архітектури децентралізованої інфраструктури відкритих ключів укупі з системою цифрової ідентифікації; початкове дослідження ефективності розробленої системи та порівняння з існуючими та запропонованими рішеннями. Об’єктом роботи є процес побудови децентралізованої інформатори відкритих ключів. У якості експериментальної частини роботи проводиться дослідження геш-функцій на предмет можливості їх використання для побудування дерев Меркла з частин персональних даних користувачів – одного зі складових механізмів запропонованої системи. Для дослідження геш-функцій розроблена програма, що дозволяє побудувати дерева Меркла за допомогою різних геш-функцій, та окремі функції, що моделюють поведінку атакуючої сторони – використовуючи частини доказів намагаються відновити вихідний набор даних. За результатами роботи побудована відповідна архітектура ІВК та системи ідентифікації, що дозволяє забезпечити гнучкий захист від атак «людина посередині» та дозволяє кінцевим користувачам незалежно приймати рішення щодо валідності окремих сертифікатів та ідентифікаторів. Також сформовано вимоги до геш-функцій, що можуть використовуватися у описаній архітектурі. Наступним кроком дослідження може виступати аналіз інших елементів системи.
Опис
Ключові слова
Ідентифікація, інфраструктура відкритих ключів, блокчейн, децентралізована система, геш-функція
Цитування
Курбатов О. С. Технологія блокчейн для побудови децентралізованої інфраструктури відкритих ключів : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 125 Кібербезпека / О. С. Курбатов ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2019. – 72 с.