Проблеми взаимодействия человека и информационной среды

Немає доступних мініатюр
Дата
2010
Автори
Жидкова, О. О.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ун-т ім. В. Н. Каразіна
Анотація
Информационная среда, становясь все более важной и неотъемлемой частью окружающей среды, предъявляет к человеку возрастающие адаптивные требования. В данной статье рассматривается проблема взаимодействия человека с информационной средой, а также его успешной адаптации в ней. Інформаційне середовище, яке стає все більш важливою та невід’ємною частиною зовнішнього середовища, ставить до людини зростаючі адаптивні вимоги. В статті розглядається проблема взаємодії людини з інформаційним середовищем, а також її успішної адаптації в ньому. Information environment, becoming more important and integral part of environment lay increasing adaptive claim to the person. In this article considered problem of interaction of the person and information environment and also his successful adaptation in modern information environment.
Опис
Ключові слова
информационная среда, адаптация, средства массовой информации, інформаційне середовище, адаптація, засоби масової інформації, information environment, adaptation, mass media
Цитування
Жидкова, О. О. Проблеми взаимодействия человека и информационной среды / О. О. Жидкова // Вісн. Харк. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. - 2010. - № 888. - С. 58-62. - (Теорія культури і філософія науки ; вип. 37.)