Глибинна рекурентна нейронна мережа та її навчання в завданні розпізнавання мови по губах

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Автори
Онищенко, А. Г.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Предмет дослідження – штучні нейронні мережі та методи їх навчання в завданнях розпізнавання відеоданих, що відображають мову глухо-німих людей. Об’єкт дослідження – процес аналізу масивів відеоданих, що відображають мову людей з обмеженими можливостями. Методи дослідження базуються на теорії штучних нейронних мереж, теорії оптимізації, теорія розпізнавання образів. Метою даної роботи є розробка штучної нейронної мережі для вирішення завдання розпізнавання мови глухо-німих на основі відеоспостережень.
Опис
Ключові слова
аугментація, згорткова нейронна мережа, зчитування по губах, машинний зір, модель маркова, спатіотемпоральна характеристика, штучна нейронна мережа
Цитування
Онищенко А. Г. Глибинна рекурентна нейронна мережа та її навчання в завданні розпізнавання мови по губах : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 122 Комп’ютерні науки / А. Г. Онищенко ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2021. – 67 с.