Публікація:
Задачник з основ теорії електро-, радіокіл

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2010

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

ХНУРЕ

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Задачник охоплює такі теми: методи розрахунку кіл постійного та синусоїдного струму; розрахунок вхідних і передатних комплексних функцій та частотних характеристик типових кіл; розрахунок перехідних процесів класичним, часовим та операторним методами; розрахунок довгих ліній; спектральний аналіз сигналів; спектральний метод розрахунку проходження сигналів через лінійні кола. Для кожної теми наведено основні розрахункові співвідношення та приклади розв’язання основних типів задач. Для контролю засвоєння знань і самоперевірки наведено задачі з відповідями для самостійного розв’язання. Рекомендований як навчальний посібник для студентів усіх форм навчання напрямів «Радіотехніка», «Радіоелектронні апарати», «Оптотехніка» «Безпека інформації в комунікаційних системах», «Системи технічного захисту інформації».

Опис

Ключові слова

Теорія електричних кіл, методи аналізу кіл, комплексна передатна функція, частотна характеристика, резонансний контур, перехідний процес, часова характеристика, операторний метод, довга лінія, спектр, Кола постійного струму, кола синусоїдного струму, комплексні передатні функції та частотні характеристики, резонансні контури, аналіз перехідних процесів, параметри та режими довгих ліній, спектральний аналіз сигналів, спектральний метод аналізу проходження сигналів крізь кола, контрольне завдання

Бібліографічний опис

Коваль Ю.О., Ликова Г.О., Милютченко І.О. Задачник з основ теорії електро-, радіокіл: Навч. посібник для студентів ВНЗ. Харків: ХНУРЕ; 2010. 196 с.

DOI