За технічних причин Електронний архів Харківського національного університету радіоелектроніки «ElAr КhNURE» працює тільки на перегляд. Про відновлення роботи у повному обсязі буде своєчасно повідомлено.
 

Публікація:
Терминология и определение библиометрических показателей

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2017

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

В статье уделено внимание истории происхождения понятия “библиометрия”, терминологии, задачам и определению библиометрических показателей. Предпринята попытка анализа взаимосвязи соотношений библиометрии, наукометрии и информетрии. Представлен выборочный мониторинг Web-сайтов университетских библиотек Украины.
В статье уделено внимание истории происхождения понятия “библиометрия”, терминологии, задачам и определению библиометрических показателей. Предпринята попытка анализа взаимосвязи соотношений библиометрии, наукометрии и информетрии. Представлен выборочный мониторинг Web-сайтов университетских библиотек Украины. У статті приділено увагу історії походження поняття "бібліометрія", термінології, завданням і визначенню бібліометричних показників. Зроблено спробу аналізу взаємозв'язку співвідношень бібліометрії, наукометрії і інформетрії. Представлений моніторинг вибіркових Web-сайтів університетських бібліотек України. In this paper we investigate the history of the term “bibliometrics”, we also analyze terminology, problems and bibliometric indexes. We consider the correlation between bibliometrics, sciontometrics and infometrics. Given are the results of the selective monitoring of University libraries Web-sites in Ukraine.

Опис

Ключові слова

библиометрия, наукометрия, информетрия, библиометрические показатели, мониторинг Web-сайтов библиотек Украины, bibliometrics, sciontometrics, infometrics, bibliometric indexes

Бібліографічний опис

Король Т. П. Терминология и определение библиометрических показателей [Электронный ресурс] / Т. П. Король // Вимірювання в бібліотеках: оцінка ефективності та якості роботи : матеріали Інтернет-конференції, 6–10 черв. 2017 р., м. Харків / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, Наукова бібліотека. – Режим доступа : http://openarchive.nure.ua/handle/document/3673.

DOI