Оцінювання рейтенгу науковців за відображеннями у наукометричних базах даних

Зображення мініатюри
Дата
2017
Автори
Плеченко, Н. В.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Для оцінювання рейтингу науковців запропоновано використовувати дані з міжнародних наукометричних баз даних. Показано використання трьох підходів під час оцінювання рейтингу. Для двох з підходів розроблено формули обчислення рейтингу. Наведено приклад обчислення рейтингу науковця за даними з міжнародної наукометричної бази даних Scopus. Для определения рейтинга учѐных предложено использовать данные международной наукометрической базы Scopus. Для расчѐта рейтинга была разработана формула, в которой учитывается вид публикации и количество соавторов. Приведѐн пример расчѐта рейтинга учѐных с одинаковым количеством публикаций. To estimate the researchers’ rating it was proposed to use data from international scientometric databases. Three approaches to estimate the researchers’ rating were described. Formulas were designed to calculate rating for two approaches. The example to calculate rating of one researcher using data from international scientometric databases Scopus was shown.
Опис
Ключові слова
наукометрична база даних, рейтинг науковця, наукометриний показник, наукометрическая база данных, рейтинг учѐного, наукометрический показатель, scientometric database, researcher's rating, scientometric indicator
Цитування
Нікітенко О. М. Оцінювання рейтингу науковців за відображеннями у наукометричних базах даних [Електронний ресурс] / О. М. Нікітенко, Н. В. Плеченко // Вимірювання в бібліотеках: оцінка ефективності та якості роботи : матеріали Інтернет-конференції, 6–10 черв. 2017 р., м. Харків / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, Наукова бібліотека. – Режим доступу : http://openarchive.nure.ua/handle/document/3656.