Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/3551
Title: Спосіб мережної обробки інформації
Authors: Обод, І. І.
Стрельницький, О. О.
Андрусевич, В. А.
Keywords: інформаційне забезпечення
мережна обробка інформації
спосіб
Issue Date: 2014
Publisher: ХНУРЕ
Citation: Пат. 92812 МПК G01S 13/02 (2006.01). Спосіб мережної обробки інформації / І.І. Обод, О.О. Стрельницький, В.А. Андрусевич; власник Харківський національний університет радіоелектроніки. – № u201401807; заявл. 24.02.2014; опубл. 10.09.2014, Бюл. № 17 – 4 c.
Abstract: Спосіб мережної обробки інформації, який полягає в тому, що за допомогою систем спостереження, включених до мережі, приймають, обробляють та виявляють інформаційні сигнали, на основі міжперіодної обробки інформаційних сигналів проводять первинну обробку інформації, на основі міжоглядової обробки координатної інформації проводять вторинну обробку інформації, формують єдину шкалу часу мережі систем спостереження, передають результати обробки інформації у центр мережної обробки інформації, у якому, на основі результатів обробки окремих систем спостереження, прогнозують вектор стану повітряного об'єкта, за яким спостерігають на цей час, проводять вагову обробку прийнятої інформації від систем спостереження та прогнозованого вектора стану повітряного об'єкта і на основі цього формують результуючу інформацію супроводу повітряного об'єкта, яку видають користувачам, який відрізняється тим, що у кожній системі спостереження позначають часом результати первинної обробки інформації, проводять поєднання інформації систем залежного спостереження та інформації вторинної обробки системи спостереження, а результат поєднання передають у центр мережної обробки інформації.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/3551
Appears in Collections:Кафедра радiотехнологій і інформаційно-комунікаційних систем (РТІКС)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
92812.pdf283.58 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.