Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/11929
Title: Застосування методу Бройдена при комп’ютерному моделюванні перехідних режимів течії газу
Authors: Гусарова, І. Г.
Соловйов, А. М.
Keywords: метод Бройдена
метод Ньютона
ділянка трубопроводу
нестаціонарні неізотермічні режими течії газу
математична модель
система диференційних рівнянь у частинних похідних
метод скінченних різниць
система нелінійних рівнянь
Issue Date: 2019
Publisher: Системи обробки інформації
Citation: Гусарова І. Г. Застосування методу Бройдена при комп’ютерному моделюванні перехідних режимів течії газу / І. Г. Гусарова, А. М. Соловйов // Системи обробки інформації. – 2019. – № 2(157). – С. 33-39
Abstract: В статті обґрунтована актуальність моделювання нестаціонарних неізотермічних режимів течії газу по ділянці трубопроводу. Проведений аналіз існуючих робіт з моделювання режимів течії газу, в яких використовуються різні методи для розв’язання системи диференційних рівнянь в частинних похідних гіперболічного типу, отриманої із загальних рівнянь газової динаміки. Наведена математична модель нестаціонарного неізотермічного режиму течії газу по ділянці трубопроводу. Застосований метод скінченних різниць з використанням неявної скінчено-різницевої сітки, при цьому були використані методи Ньютона та Бройдена для розв’язання системи нелінійних рівнянь. Проведений чисельний експеримент для задачі підключення великого споживача. Наведено порівняння ефективності використання методів Ньютона та Бройдена в контексті даної задачі. Дані цього дослідження можуть бути використані для потенційного покращення методів моделювання нестаціонарних неізотермічних режимів течії газу в газотранспортній системі з метою поліпшення ефективності прийнятих рішень в аварійних ситуаціях.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/11929
Appears in Collections:Кафедра прикладної математики (ПМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Soloviyov.pdf724.35 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.