Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/11928
Title: Моделювання нестаціонарних режимів по ділянці трубопроводу великого діаметру з урахуванням поправки Коріоліса
Authors: Гусарова, І. Г.
Губська, А. Д.
Keywords: ділянка трубопроводу
нестаціонарні режими течії газу
поправка Коріоліса
метод Ньютона
Issue Date: 2020
Publisher: ХНЕУ імені Семена Кузнеця
Citation: Гусарова І. Г. Моделювання нестаціонарних режимів по ділянці трубопроводу великого діаметру з урахуванням поправки Коріоліса / І.Г. Гусарова, А.Д. Губська // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Інформаційні технології та системи”: тези доповідей, 9-10 квітня 2020 р. – Х.: ХНЕУ імені Семена Кузнеця, 2020. – С.4
Abstract: У роботі побудовано математичну модель нестаціонарного неізотермічного режиму течії газу по ділянці трубопроводу великого діаметру, обрано метод для розв'язання системи рівнянь з відомими початковим і граничними умовами з урахуванням поправки Коріоліса, проведено аналіз отриманих результатів.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/11928
Appears in Collections:Кафедра прикладної математики (ПМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hubska.pdf333.06 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.