Бих Анатолій Іванович

Немає доступних мініатюр
Файли
Дата
2012
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНУРЕ
Анотація
Біобібліографічний покажчик відображає праці А. І. Биха, доктора фізико-математичних наук, професора, завідувача кафедри біомедичних електронних пристроїв та систем (БМЕ) Харківського національного університету радіоелектроніки.Метою даного покажчика є ознайомлення читачів з багатоплановою науковою діяльністю професора А. І. Биха, відображення його праць, створених більше ніж за 45 років плідної роботи у ХНУРЕ. До складу покажчика увійшли як опубліковані документи (монографії, підручники та навчальні посібники, статті з періодичних видань, матеріали конференцій і семінарів, авторські свідоцтва та патенти), так і неопубліковані (депоновані рукописи, звіти про НДР, дисертації й автореферати тощо).
Опис
Ключові слова
Бих Анатолій Іванович, ХНУРЕ - праці науковців, біобібліографічні покажчики, біомедична інженерія
Цитування
Бих Анатолій Іванович : біобібліографічний покажчик / упоряд. Л. М. Чижевська, відп. ред. І. П. Аврамова ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки, Наукова біб-ка. - Х. : ХНУРЕ, 2012. - 80 с. : портр. - (Видатні науковці)