Ансамбль нейро-фаззі систем для потокової обробки даних

Зображення мініатюри
Дата
2019
Автори
Писаренко, Д. О.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНУРЕ
Анотація
Об'єктами дослідження є методи побудови еволюційного ансамблю нейро-фаззі систем з дзвонуватими функціями належності. Метою даної роботи є дослідження методів побудови еволюційних нейронних мереж та нейро-фаззі ситем, що на даний момент є найбільш передовим напрямком розвитку обчислювального інтелекту. Предметом дослідження є моделювання еволюційної нейро-фаззі систем, основним завданням якої буде прогнозування нестаціонарних рядів. Проведеня імітаційного моделювання на даних, згенерованих за допомогою диференційного рівняння та даних по споживання елекороенергії. Буде створено програмний комплекс для прогнозування споживання електроенергії, комплекс буде включати в себе модуль, який генерує дані на основі диференційного рівняння. Методи дослідження – аналіз літератури та джерел в мережі Internet.
Опис
Ключові слова
ансамбль нейро-фаззі систем, гібридна система обчислювального інтелекту, еволюційна нейронна мережа, імітаційне моделювання, нейро-фаззі система, система Такагі-Сугена-Канга
Цитування
Писаренко Д. О. Ансамбль нейро-фаззі систем для потокової обробки даних : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 122 Комп’ютерні науки / Д. О. Писаренко ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, кафедра Штучного інтелекту. – Харків, 2019. – 69 с.