Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/10285
Title: Сучасні форми словникової продукції: український онлайновий сегмент
Authors: Шевченко, Т. Є.
Етенко, Н. Ю.
Keywords: бібліотечне обслуговування
бібліотечна справа
форми словникової продукції
Issue Date: 2016
Citation: Шевченко Т. Є. Сучасні форми словникової продукції: український онлайновий сегмент [Електронний ресурс] / Т. Є. Шевченко, Н. Ю. Етенко // Короленківські читання 2015 : «Бібліотеки, архіви, музеї: інноваційні моделі розвитку» : матеріали ХVІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. Харків, 8 жовт. 2015 р. У 2 ч. – Ч. 2 / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО «Укр. бібл. асоц.»; [уклад. О. П. Куніч ; редкол.: В. Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – Харків, 2016. – С. 68-70. – Режим доступу : http://korolenko.kharkov.com/vydannia-biblioteky/konferencii.html#anchor430. – Назва з екрану.
Abstract: Сучасні форми словникової продукції: український онлайновий сегмент
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/10285
Appears in Collections:Доповіді та презентації наукової бібліотеки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
shevcenko_68-70.pdf961.64 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.