Публікація:
Вимірювання якості діяльності бібліотек внз: зарубіжний досвід

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2017

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Узагальнюються підходи зарубіжних бібліотек до вимірювання якості бібліотечної діяльності. Розкривається сучасна система інструментарію оцінки бібліотек, що поєднує соціологічні, технологічні, економічні методи. Акцентується увага на онлайновому методі LibQual. Обобщаются подходы зарубежных библиотек к измерению качества библиотечной деятельности. Раскрывается современная система инструментария оценки библиотек, которая объединяет социологические, технологические, экономические методы. Акцентируется внимание на онлайновом методе LibQual. The approaches of foreign libraries to quality evaluation of library services are summarised. The modern system of library evaluation tools which combines sociological, technological, and economic methods is revealed. Online method LibQual is focused on.

Опис

Ключові слова

бібліотеки ВНЗ, якість, методи оцінки, показники, критерії, зарубіжний досвід, university libraries, quality, evaluation methods, indicators, foreign experience

Бібліографічний опис

Шемаєва Г. В. Вимірювання якості діяльності бібліотек ВНЗ: зарубіжний досвід [Електронний ресурс] / Г. В. Шемаєва // Вимірювання в бібліотеках: оцінка ефективності та якості роботи : матеріали Інтернет-конференції, 6–10 черв. 2017 р., м. Харків / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, Наукова бібліотека. – Режим доступу : http://openarchive.nure.ua/handle/document/3743.

DOI