Публікація:
Ефективність та якість діяльності НБ НУК імені адмірала Макарова: стратегічні підходи

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Розглянуті основні напрямки інформаційно-аналітичної діяльності бібліотек вищих навчальних закладів. Представлено досвід роботи Наукової бібліотеки НУК імені адмірала Макарова з інформаційно-аналітичної підтримки наукових досліджень вчених університету. Також представлено підсумки комплексного міжвузівського дослідження, яке було проведено серед 100 бібліотечних фахівців 6 провідних ВНЗ м. Миколаєва. В работе рассмотрены основные направления информационноаналитической деятельности библиотек вузов. Представлен опыт работы Научной библиотеки НУК имени адмирала Макарова по информационно-аналитической поддержке научных исследований ученых университета. Также представлены результаты комплексного межвузовского исследования, проведенного среди 100 библиотечных специалистов 6 ведущих ВУЗов г. Николаева. The main directions of information and analytical activity of university libraries are considered. The experience of the Scientific Library of Admiral Makarov National University of Shipbuilding on information and analytical support of scientific research of scientists of the University is presented. The results of a complex intercollegiate research conducted among 100 library specialists of the six leading Mykolaiv universities are presented in the article.

Опис

Ключові слова

бібліометрика української науки, Google Scholar, інформаційно-аналітична діяльність, информационно-аналитическая деятельность

Бібліографічний опис

Костирко Т. М. Ефективність та якість діяльності НБ НУК імені адмірала Макарова: стратегічні підходи [Електронний ресурс] / Т. М. Костирко, Т. С. Мігунова, Т. Д. Корольова // Вимірювання в бібліотеках: оцінка ефективності та якості роботи : матеріали Інтернет-конференції, 6–10 черв. 2017 р., м. Харків / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, Наукова бібліотека. – Режим доступу : http://openarchive.nure.ua/handle/document/3683.

DOI