Публікація:
Технология проверки фонда как составляющая анализа фонда библиотеки вуза

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2017

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

В докладе описаны этапы проведения проверки фонда библиотеки, приводится перечень регламентирующих документов, на основании которых проводится проверка, а также работа с выявленными недостатками: дублетность, излишки, задолженность, правильность каталогизации, застановки, недостающие издания. У доповіді описані етапи проведення перевірки фонду бібліотеки, наводиться перелік регламентуючих документів, на підставі яких проводиться перевірка, а також робота з виявленими недоліками: дублетність, надлишки, заборгованість, правильність каталогізації, застановкі, яких бракує видання. The report describes the stages of checking the library's fund, provides a list of regulatory documents on the basis of which verification is carried out, as well as work with identified shortcomings: duplicity, surpluses, arrears, correctness of cataloging, staging, missing publications.

Опис

Ключові слова

учет фонда, инвентаризация, библиотеки высших учебных заведений, libraries of higher educational institutions, fund accounting, inventory

Бібліографічний опис

Лузанова В. Є. Технология проверки фонда как составляющая анализа фонда библиотеки вуза [Електронний ресурс] / В. Є. Лузанова // Вимірювання в бібліотеках: оцінка ефективності та якості роботи : матеріали Інтернет-конференції, 6–10 черв. 2017 р., м. Харків / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, Наукова бібліотека. – Режим доступу : http://openarchive.nure.ua/handle/document/3649

DOI