Публікація:
Моделювання поведінки користувачів електронної бібліотеки: на прикладі сайту Науково-технічної бібліотеки Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (ІФНТУНГ)

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2017

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

У статті проведено аналіз моделювання поведінки користувачів бібліотечного сайту за допомогою сучасних методів веб-аналітики та запропоновані основні шляхи оптимізації та покращення функціонування науковоінформаційних сайтів в умовах інформаційного суспільства. В статье проведен анализ моделирования поведения пользователей библиотечного сайта с помощью современных методов вебаналитики и предложены основные пути оптимизации и улучшения функционирования научно-информационных сайтов в условиях информационного общества. This article analyzes modeling of user behavior of the library website using methods of web analytics and gives basic ways of optimization and improvement of functioning scientific websites in the information society.

Опис

Ключові слова

аналітичні системи, веб-ресурс, веб-аналіз, Google, SEO

Бібліографічний опис

Кобітович Ю. В. Моделювання поведінки користувачів електронної бібліотеки: на прикладі сайту Науково-технічної бібліотеки Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (ІФНТУНГ) [Електронний ресурс] / Ю. В. Кобітович // Вимірювання в бібліотеках: оцінка ефективності та якості роботи : матеріали Інтернет-конференції, 6–10 черв. 2017 р., м. Харків / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, Наукова бібліотека. – Режим доступу : http://openarchive.nure.ua/handle/document/3671.

DOI